தொல்லியல் துறை வெளியீடுகள்

வ.எண்நூலின் பெயர்ஆசிரியர்வகைகள்விலை ரூ.இருப்பு
1தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் - 2005சு. இராசகோபால்
ஆ. பத்மாவதி
கல்வெட்டு நூல்103.00
2திருவீழிமிழலை கல்வெட்டுகள்ஆ. பத்மாவதிகல்வெட்டு நூல்116.00
3பெருமுக்கல் கல்வெட்டுகள்நடன. காசிநாதன்
அர. வசந்தகல்யாணி
கல்வெட்டு நூல்48.00
4திருவலஞ்சுழிக் கல்வெட்டுகள்ஆ. பத்மாவதிகல்வெட்டு நூல்96.00
5நன்னிலம் வட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி II)ஆ.பத்மாவதிகல்வெட்டு நூல்15.00
6நன்னிலம் வட்டக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி III) ஆ.பத்மாவதிகல்வெட்டு நூல்15.00
7நன்னிலம் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி IV)ஆ.பத்மாவதிகல்வெட்டு நூல்103.00
8குடந்தைக் கல்வெட்டுகள் நா. மார்க்சியகாந்திகல்வெட்டு நூல்40.00
9தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி III) சொ. சாந்தலிங்கம்
நாக. கணேசன்
இரா. ஜெயராமன்
கல்வெட்டு நூல்80.00
10திருவிந்தளூர் செப்பேடுசங்கரநாராயணன்
நா. மாh;க்சியகாந்தி
ஆ. பத்மாவதி
இரா. சிவானந்தம்
கல்வெட்டு நூல்250.00
11தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி V) கி. ஸ்ரீதரன்
கா. நெடுஞ்செழியன்
இரா. சிவானந்தம்
கல்வெட்டு நூல்272.00
12தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி VI) முனைவர் ஆ. பத்மாவதி
பொ.கோ. லோகநாதன்
கல்வெட்டு நூல்86.00
13தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி VII) முனைவர் ஆ. பத்மாவதி
பொ.கோ. லோகநாதன்
கல்வெட்டு நூல்86.00
14தமிழ்நாட்டுக் கல்வெட்டுகள் (தொகுதி VIII)முனைவர் நா. மார்க்சியகாந்திகல்வெட்டு நூல்
15கன்னியாகுமாரி மாவட்டத் தொல்லியல் கையேடுதே. கோபாலன்தொல்லியல் கையேடு103.00

Pages